TRIUMFÁLNÍ VELIKONOCE

11.04.2020 21:24

Přejeme Vám všem krásné a triumfální Velikonoce! Jsme tak vděční našemu nebeskému Tatínkovi za ten úžasný život, který nám všem dal, za Jeho dokonalý plán a mocné Slovo, které se nemění a funguje vždycky, všude a pro každého! Děkujeme našemu nejdražšímu Ježíši za to, že nesl všechnu naši vinu, každý hřích a odsouzení, všechny nemoci a každé trápení, a dokonale nás očistil a na věky zachránil. Děkujeme za Jeho ohromnou lásku, která porazila smrt a  její nadvládu! Dnes je den spasení, radosti a absolutního vítězství! Oslavujme a chvalme vzkříšeného Ježíše!

Těšíme se na další živé nedělní vysílání v 16 hodin (tentokrát budeme společně přijímat Večeři Páně) a na vše, co Bůh připravil!