PŘÁNÍ

24.12.2021 10:49

Přejeme Vám všem ty nejradostnější a nejšťastnější Vánoce a Boží zázračnou přítomností naplněný triumfální rok 2022!

pastoři Miloš a Marcela s rodinou