Vize rádia Vítězství

Věříme, že všichni se potřebují dovědět dobrou zprávu o Ježíši Kristu, neboť právě Evangelium je moc ke spasení každého člověka. Naší vizí je zprostředkovat českému národu Boží Slovo, aby se každý mohl osobně setkat s naším dobrým Bohem a žít šťastný a naplněný život.

Vysíláme tituly s kázáním a vyučováním pastorů Miloše a Marcely Kozohorských, případně dalších kazatelů, hudební tituly s chvalami a uctíváním živého Boha.

Pastor Miloš Kozohorský, založil v roce 1990 Křesťanské společenství víry Dobříš, které po sedmi letech pastorace předal svým spolupracovníkům a odjel se svou rodinou do USA na dvouleté studium biblické školy (Rhema Bible Training Center v Tulse). Po úspěšném zakončení studia a po návratu do České republiky založil se svou ženou Marcelou nový křesťanský sbor - Triumfální centrum víry v Praze, později také v Brně a v Olomouci, kde oba slouží jako pastoři.

Naším prvořadým cílem je, aby všichni, kteří budou využívat našich služeb, byli požehnáni, povzbuzeni, zbudováni a připraveni pro dobré Boží dílo.

 

Bible, 1.Jan 5,4

... a to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra.